Kontakt

Info

GASTRO TURIEC, s.r.o.

IČO: 47001330

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 59061/L

Martin - Tomčany 03601
Bývalé Družstvo

Tel: 0907 834 675, 0907 722 403
E-mail: 

Formulár